Unsyiah Berubah Nama Jadi USK

Unsyiah Berubah Nama Jadi USK
Rektor USK, Prof Samsul Rizal

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Terhitung sejak 1 Januari 2021 nama Unsyiah sebagai ganti akronim Universitas Syiah Kuala berubah nama menjadi USK.

Perubahan tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Ir Samsul Rizal M.Eng mengeluarkan surat edaran yang intinya tidak membolehkan lagi Unsyiah dipakai sebagai akronim dari Universitas Syiah Kuala.

Dalam surat tersebut, akronim Unsyiah ke depan akan menggunakan singkatan baru dan baku sebagai satu-satunya singkatan resmi dari Universitas Syiah Kuala, yakni USK.

Pengaturan nomenklatur singkatan baru itu tertuang dalam Surat Rektor Universitas Syiah Kuala nomor B/6317/UN11/0T.00.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelarasan Penulisan dan Penyebutan Singkatan Unsyiah.

Dalam surat ringkas itu, Rektor Samsul Rizal menyebutkan bahwa berdasarkan Statuta Universitas Syiah Kuala Nomor 99 Tahun 2016, akronim Universitas Syiah Kuala adalah Unsyiah.

Perubahan Statuta Universitas Syiah Kuala kini sedang dalam proses pengesahan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka terhitung 1 Januari 2021 akronim Unsyiah diubah dengan singkatan USK.

Perihal perubahan itu, Rektor menyampaikan surat tersebut kepada berbagai pihak. Di antaranya kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, para wakil rektor, para dekan, direktur program pascasarjana, para pimpinan dan sekretaris lembaga, para kepala unit pelaksana teknis (UPT), kepala pusat bisnis, serta Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Gayo Lues di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

"Kami mengharapkan agar semua pihak yang disurati mengetahui perubahan itu dan mulai menggunakan singkatan USK setelah 1 Januari 2021 serta aktif menginformasikannya kepada staf di unit kerja masing-masing,"sebut Rektor USK, Samsul Rizal.[si]

Komentar

Loading...